Terug naar boven
  • Nederlands Nederlands
  • English English

Aankondiging congres ‘Inclusiviteit Werkt!’ 30 september 2016 a.s.

Voor alle ondernemers, managers en professionals  met interesse in inclusieve arbeidsorganisaties

We staan met zijn allen voor een enorme opgave op de arbeidsmarkt. Steeds meer mensen ervaren een grote afstand tot de arbeidsmarkt omdat ze niet kunnen voldoen aan de hoge eisen. Tegelijkertijd hebben steeds meer bedrijven moeite om vacatures in te vullen.

Een van de oplossingen is een inclusieve arbeidsorganisatie, waarin iedereen tot zijn recht komt, ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Een organisatie waarin iedere medewerker naar eigen vermogen en op zijn eigen manier een bijdrage levert aan het bedrijfsresultaat. Inclusiviteit werkt, daar zijn wij van overtuigd. En u?

Hoe werkt inclusiviteit eigenlijk? En waarom zou een organisatie inclusief moeten worden? Hoe realiseren we meer inclusieve arbeidsorganisaties in Nederland zodat we minimaal de banenafspraak waar kunnen maken? Wat kunt u doen? Hoe kan het Expertisecentrum Inclusieve Arbeidsorganisatie u hierbij helpen? Daarover gaat het congres ‘Inclusiviteit Werkt!’ dat het Expertisecentrum Inclusieve Arbeidsorganisatie op 30 september 2016 organiseert.

Voor wie?

Voor iedereen die belangstelling heeft voor inclusieve arbeidsorganisaties. Ondernemers, managers, personeelsadviseurs en professionals in arbeidsparticipatievraagstukken zijn allemaal van harte welkom. Juist een diversiteit aan deelnemers zorgt ervoor dat iedereen kennis en ervaringen kan delen met elkaar en van elkaar kan leren.

Waar en wanneer?

Het congres vindt plaats in MECC Maastricht, op 30 september 2016 van 11.00 - 16.45 uur met aansluitend een borrel. Deelname is gratis.

Wat kunt u verwachten?

We hebben een gevarieerd programma voor u rondom het thema inclusieve arbeidsorganisaties. In verschillende lezingen krijgt u van befaamde wetenschappers uitleg over de theorie en de diverse bewezen succesvolle methodieken. Deskundigen en ondernemers delen bovendien hun praktijkverhalen met u. Uiteraard staan we ook uitgebreid stil bij de huidige stand van zaken en de ontwikkelingen die we in de toekomst verwachten op dit gebied.

Tijdens een paneldiscussie belichten we het onderwerp inclusieve arbeidsorganisaties vanuit verschillende invalshoeken. Vertegenwoordigers van de gemeente, bestuurders, werkgevers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt komen hierbij uitgebreid aan het woord. Zij bespreken samen wat inclusiviteit te bieden heeft, wat hiervoor nodig is en welke vernieuwing nog mogelijk is. Na afloop is er tijdens de borrel ruimte om elkaar te ontmoeten, ervaringen uit te wisselen en te netwerken.

Over het Expertisecentrum Inclusieve Arbeidsorganisatie

Deze dag wordt ook het formele startschot gegeven voor dit nieuwe kennisplatform. Het Expertisecentrum Inclusieve Arbeidsorganisatie is verbonden aan de Universiteit Maastricht en wordt ondersteund door UWV. Het expertisecentrum voorziet organisaties en professionals in participatievraagstukken van kennis en expertise over inclusieve arbeidsorganisaties. Zodat ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gewoon mee kunnen doen.

Meer informatie en het programma
10.30

Ontvangst

 
11.00

Opening

Hans Spigt
Aanjager banenafspraak overheidssector (Dagvoorzitter)

Prof. Dr. Rianne Letschert
Rector UM opent het EC

11.15

Inclusieve Arbeidsorganisatie

Prof. Dr. Fred Zijlstra
Wetenschappelijk directeur Expertisecentrum Inclusieve Arbeidsorganisatie
Download presentatie
11.30

Participatie van mensen met psychisch aandoeningen; de nieuwe GGZ

Philippe Delespaul
Bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Maastricht en expert in innovaties binnen de GGZ.
Download presentatie
11.45

Ervaringen van werkgevers

Radboud Universiteit Nijmegen
Rai

12.15 Business cases Bedrijfsmatige businesscase
Dr. Brigitte van Lierop, Disworks
Download presentatie
12.30

Lunch

 
13.30 Participatie vanuit cliëntperspectief Branko Hagen
Landelijke Clientenraad, beleidsadviseur en participanten uit de doelgroep
Download presentatie
14.00

Rol gemeente in werkbedrijven

Ina Hol
Gemeentelijke voorzitter Werkbedrijf
Nijmegen
14.15

Rol werkgevers

Henk van Hoof
Oud-staatssecretaris van Sociale Zaken en
Werkgelegenheid en aanjager van de Banenafspraak LWV
Download presentatie
14.30 Partner Inclusieve Arbeidsorganisatie:  Limburgse wergeversvereniging (LWV)  
14.45 Business case

Maatschappelijke businesscase
Lex Burdorf, Hoogleraar Erasmus Universiteit
Download presentatie

15.15 Visie SER op Inclusieve Arbeidsorganisatie Mariette Hamer
Voorzitter van de Sociaal Economische raad (SER)
15.30 Discussiepanel

Leider van het panel:
Hans Spigt

Panelleden:
Fred Zijlstra

Henk van Hoof :
Oud-staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en aanjager van de Banenafspraak LWV 

Ina Hol:
Gemeentelijke Voorzitter werkbedrijf 

Branco Hagen:
Landelijke Clientenraad, beleidsadviseur 

Astrid Hendriks
Programma manager Banenafspraak UWV WERKbedrijf

16:00 Afsluiting met borrel  

 

U komt toch ook?

U wilt toch ook meepraten over dit belangrijke thema?
Schrijf u voor 15 september in via deze link.

Graag tot 30 september op het congres!