Terug naar boven

Henny Mulders Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Op 1 juni jl. is Henny Mulders door de burgermeester van Bloemendaal benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Henny heeft deze onderscheiding ontvangen voor zijn jarenlange, onvermoeibare en onbaatzuchtige inspanningen om volwaardige arbeidsparticipatiekansen te bieden aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. CIAO is enorm trots dat Henny deel uitmaakt van ons team en zich naast zijn deeltijdpensioen met passie en enthousiasme voor dit doel in blijft zetten. Extra bijzonder is dat deze erkenning plaatsvindt in het lustrumjaar van CIAO.