Terug naar boven

Nog enkele plaatsen vrij voor 2e leergang Inclusieve Arbeidsorganisatie

Er zijn nog enkele plaatsen vrij voor tweede leergang Inclusieve Arbeidsorganisatie (IAO). Deze tweede leergang start op vrijdag 14 februari a.s. In de leergang ligt het accent op een vraaggestuurde benadering, waarbij inclusief herontwerp van werk effectief ingezet kan worden als oplossing voor de door de werkgever ervaren personeelsbehoefte of –problematiek.  

De modules zijn zo opgebouwd dat ze geschikt zijn voor zowel geïnteresseerden in de inclusieve arbeidsorganisatie (zoals beleidsmedewerkers en (HR)managers), alsook voor professionals die zich willen specialiseren als arbeidsanalist of consultant inclusief en duurzaam werken. Geïnteresseerden kunnen deelnemen aan de inleidende module. Professionals die zich willen specialiseren volgen gerichte modules en sluiten die af met een proeve van bekwaamheid.

Lees meer over de opbouw en inhoud van de modules via opleiding en training.
Wilt u zich inschrijven voor 2020, dan vindt u hier ook het inschrijfformulier.