Terug naar boven

VSO-congres banenafspraak

Tijdens het congres van het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) verzorgd CIAO een workshop over de kust van duurzaam includeren.

Lees meer over deze workshop en het congres via VSO-congres banenafspraak

Een bewezen aanpak om werk zo te organiseren dat al het talent op de arbeidsmarkt optimaal benut kan worden, is inclusief herontwerp van werk (IHW) een methode die in de praktijk ook onder de naam functiecreatie bekend is. De methode is bedoeld om organisaties toegankelijk te maken voor o.a. mensen uit de doelgroep banenafspraak.
Het gaat in deze methode om het herverdelen van noodzakelijke werkzaamheden, die door een herverdeling effectiever, efficiënter en duurzamer uitgevoerd kunnen worden. Door de herverdeling van werk kunnen professionals zich bovendien beter richten op hun kerntaken, omdat ondersteunende werkzaamheden toebedeeld worden aan mensen die niet passen in reguliere functieprofielen Welke lering kunnen we trekken uit de toepassing van de methode tot nu toe? Wat werkt niet, maar ook wat werkt wel? En vooral: hoe kan dit model binnen uw organisatie werken?