Terug naar boven

SZW wetenschapsdag

Op 8 oktorber presenteert Gemma van Ruitenbeek op de SZW wetenschapsdag "Monitoren van de werkcapaciteit van mensen met beperkingen".

Inhoud: Participatie in een reguliere betaalde baan heeft een positief effect op de mentale gezondheid van mensen met een beperking.[1] Ondanks de beperkingen kunnen deze mensen een waardevolle bijdrage leveren aan het bedrijfsresultaat afhankelijk van persoonlijke begeleiding en passend werk. Hoe kunnen kan deze persoonlijke begeleiding versterkt worden in de dagelijkse werkpraktijk?

[1] Mensen die beperkt zijn in hun werkcapaciteit ten gevolge van een mentale of psychische aandoening of ontwikkelingsstoornis.