Terug naar boven

Promotieonderzoek Philippe Nelissen

In het kader van de Participatiewet is een sociaal plan van kracht dat moet leiden tot het creëren van 125.000 banen voor mensen met beperkingen in 2026. Veel organisaties slagen in het creëren van werk, maar het behoud van werk blijkt lastig. Omdat er weinig bekend is over welke factoren van belang zijn voor baanbehoud van mensen met beperkingen, ligt de focus van het promotieonderzoek van Philippe Nelissen op de bouwstenen die duurzame inzetbaarheid bevorderen. Uit dit onderzoek blijkt dat individuele kenmerken zoals hulpgedrag en prosociale motivatie, maar ook team kenmerken zoals het werkklimaat het succes op een inclusieve werkplek verhogen.

 

12 mei zal Philippe Nelissen zijn proefschrift "The building blocks of workplace inclusion" openbaar verdedigen. Fred Zijlstra, Wetenschappelijk Directeur van het Centrum Inclusieve Arbeidsorganisatie is zijn promotor. 

De verdediging vindt plaats om 14u op de Minderbroedersweg 4-6, 6211 LK te Maastricht.