Terug naar boven

Werk is voor iedereen

Werk is essentieel voor mensen. Het genereert inkomen en biedt de mogelijkheid om een betekenisvolle bijdrage te leveren. Geen wonder dat werk in de regel een grote positieve invloed heeft op welzijn en gezondheid. De praktijk is echter dat zowel in hoog- als in laagconjunctuur heel wat mensen buiten de boot vallen en tegelijkertijd een substantieel aantal vacatures onvervulbaar blijft. Hoe bereiken we dat iedereen kan deelnemen aan het arbeidsproces, inclusief diegenen die er op enig moment wat moeilijker toegang toe hebben? En welke mogelijkheden hebben organisaties om een inclusief personeelsbeleid te realiseren, waarmee de diversiteit in het aanbod op de arbeidsmarkt maximaal benut wordt en de kans op lang openstaande vacatures sterk zal afnemen?

De paradoxale arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt is continu in beweging. Hoog- en laagconjunctuur wisselen elkaar af. Het paradoxale is echter, dat zowel in hoog- als laagconjunctuur veel vacatures onvervuld blijven als gevolg van een misfit tussen vraag en aanbod. Ook in tijden van hoogconjunctuur vindt een grote groep werkzoekenden geen aansluiting bij het arbeidsproces. Hoe komt dit? De eisen die aan arbeidskrachten gesteld worden, zijn sterk afhankelijk van technische, maatschappelijke, sociale en organisatorische ontwikkelingen. Die veranderende en toenemende eisen zorgen ervoor dat zowel werkzoekenden als zittende medewerkers op enig moment niet (meer) kunnen voldoen aan de vraag. Het “niet meer kunnen voldoen” duidt tevens op een andere paradox: hoewel werk gezond is, worden mensen soms ook arbeidsongeschikt omdat hun werkzaamheden niet meer voldoende aansluiten bij de eigen kernkwaliteiten en ambities.

Actief strategisch personeelsbeleid

Het antwoord op deze paradoxale mechanismen is een flexibele, wendbare organisatie: een organisatie die werk zo weet in te richten en te organiseren, dat de kernkwaliteiten en ambities van zowel zittende medewerkers als van werkzoekenden op de arbeidsmarkt optimaal en duurzaam aangesproken en benut kunnen worden. Deze organisaties voeren een actief strategisch personeelsbeleid. Zij zorgen voor startbanen op verschillende niveaus in de organisatie om mensen binnen te halen en begeleiden medewerkers actief bij de verdere ontwikkeling en doorgroei, aansluitend bij hun behoeften en ambities (‘werkend leren, lerend werken’). Door matching op vaardigheden en eventuele omscholing kunnen talenten optimaal benut worden.

Herinrichting als arbeidsmarktstrategie

Van het grootste belang is verder dat organisaties hun interne processen zo inrichten dat deze blijven aansluiten op de ontwikkelingen van de externe arbeidsmarkt. Kijk dus naar de processen binnen je organisatie! Welke werkprocessen lopen niet soepel of efficiënt, waar zitten (dreigende) tekorten? Hoe kun je werkprocessen zo vormgeven, dat ze aansluiten bij kernkwaliteiten en ambities van zowel zittende medewerkers als beschikbare werkzoekenden op de arbeidsmarkt? Continue herschikking van werkzaamheden genereert meer passend werk en minder vacatures. Een omschakeling van vaste functies naar rollen kan hierbij enorm helpen.

Voorbeeld: afsplitsen en herverdelen van rollen.

Organisatie X is een middelgroot adviesbureau op het gebied van gezondheidsadministratie. De 50 consultants die hier werken zijn gezamenlijk gemiddeld 60 uur per week bezig met het uitwerken van gespreksnotities en het inplannen van afspraken. Deze werkzaamheden kunnen als “rol” afgesplitst worden. Consultants kunnen zich meer focussen op hun kerntaken en de vrijgekomen “rol" kan vervuld worden door andere zittende medewerkers of nieuw te werven medewerkers op de arbeidsmarkt.

Neem contact op!

Herken je de aansluitingsproblemen met de externe arbeidsmarkt? Zie je ook een relatie met bijvoorbeeld de inrichting van interne werkprocessen en het starre functiehuis? Zoek je naar mogelijkheden voor meer duurzame inzetbaarheid van huidig en nieuw personeel? Voelt jouw organisatie ook een maatschappelijke zorg voor inclusiviteit, bijvoorbeeld vanuit MVO?

Samen met Lagerweij biedt het Centrum Inclusieve Arbeidsorganisatie (CIAO) een integrale aanpak om werkprocessen te analyseren en te herontwerpen in functies en rollen. Wij brengen vervolgens talenten, kwaliteiten en ontwikkelpotentieel in kaart van zowel zittende medewerkers als werkzoekenden. Gezamenlijk staan wij borg voor monitoring en methodische begeleiding van het totale proces.

Neem voor een afspraak contact op met Gemma van Ruitenbeek, tel.nr. +31 652619586. Wij praten graag met je verder over specifieke mogelijkheden voor jouw organisatie.

Subsidiemogelijkheid

Zijn er onvoldoende geschikte kandidaten binnen je eigen sector voorhanden en ben je geïnteresseerd om werkzoekenden uit andere sectoren een plek te bieden? Dan zijn er subsidiemogelijkheden waar jouw organisatie gebruik van kan maken.