Terug naar boven

Disability and employment – overview and highlights

Artikel
Auteur(s): Katharina Vornholt, Patrizia Villotti, Beate Muschalla, Jana Bauer, Adrienne Colella, Fred Zijlstra, Gemma Van Ruitenbeek, Sjir Uitdewilligen & Marc Corbière
Publicatiedatum: dinsdag, 10 oktober, 2017
Samenvatting:

Vanwege de verwachte daling van de werkende leeftijdspopulatie worden mensen met een beperking, vooral in de Europese landen, nu vaker herkend als een waardevolle bron in de werkpopulatie, daarom is het onderzoek naar arbeidsbeperking en werk belangrijker dan ooit. Dit artikel schetst de stand van zaken van onderzoek op het gebied van arbeidsbeperking en werk. Daarbij richten we ons op een specifieke groep mensen met arbeidsbeperkingen, namelijk mensen met een mentale beperking. We definiëren arbeidsbeperking volgens de International Classification of Functioning, Disability and Health (ICF) of the World Health Organization, door te erkennen dat de arbeidsbeperking voortvloeit uit de wisselwerking tussen de persoon en de omgeving. Belangrijke knelpunten, zoals de complexiteit van het definiëren van arbeidsbeperking, de wetgeving in Europa en Noord Amerika aangaande arbeidsongeschiktheid, en belemmerende en bevorderende factoren voor werken met een beperking worden besproken. Voor elk van de onderwerpen belichten we belangrijke bevindingen uit de literatuur en duiden onderwerpen waarnaar meer diepgaand onderzoek nodig is. We eindigen met een concrete onderzoeksagenda naar arbeidsbeperkingen en werk geven aanbevelingen voor de praktijk.

Bron: European Journal of Work and Organizational Psychology
Keyword(s): Arbeidsbeperkingen , Arbeidsmarkt , Inclusieve arbeidsorganisatie , Onderzoek , Wet- en regelgeving
Externe link: