Terug naar boven

Disclosure or Nondisclosure—Is This the Question?

Artikel
Auteur(s): Philippe. T.J.H. Nelissen, Katharina Vornholt, Gemma M.C. van Ruitenbeek, Ute R. Hülsheger, Sjir Uitdewilligen
Publicatiedatum: zondag, 1 juni, 2014
Samenvatting:

Openbaren of geheimhouden- is dat de vraag? Dit artikel is een reactie op het artikel '' Onzichtbare handicap: unieke uitdagingen voor werknemers en organisaties.'' van Santuzzi, Waltz, Finkelstein, en Rupp (2014). De auteurs beweren in het artikel dat mensen met een onzichtbare handicap onvoldoende worden beschermd door wetgeving en regelgeving op het werk. Daarom pleiten voor een fundamentele aanpassing van de bestaande wetten, zoals het ADA en ADAAA (ADA, 1990; ADA Amendementen Act, 2008). Wij sluiten aan bij hun argumentatie en onderschrijven dat  de wet- en regelgeving, in de huidige vorm, eerder het proces van het openbaar bekendmaken van de handicap belemmeren dan dat ze bijdragen aan een verbetering van de positie van mensen met een onzichtbare handicap op het werk.
In ons commentaar vullen we het werk Santuzzi en anderen aan door te wijzen op het belang van de rol van de werkgever, met name als het gaat om de organisatiecultuur en het organisatieklimaat in het faciliteren van de openbaring van een onzichtbare handicap, een aspect dat in het artikel slechts oppervlakkig aan de orde komt. Daarnaast pleiten we voor het nemen van een breder internationaal perspectief als het gaat om de factoren die het proces van openbaarmaking van een handicap op het werk kunnen helpen of hinderen.

Keyword(s): Bedrijfscultuur

Document moet worden aangevraagd via fpn-ciao@maastrichtuniversity.nl