Terug naar boven

Zonder waarde geen plaatsing: onderzoek Banenafspraak in het PO

Onderzoek
Auteur(s): Aukje Smit & Tinka van Vuuren
Publicatiedatum: zaterdag, 1 oktober, 2016
Samenvatting:

Dit rapport is opgesteld op basis van de uitkomsten van het onderzoek en een expertmeeting d.d. 22 september 2016 waar gezocht werd naar mogelijkheden om de invulling van de banenafspraak in het PO te versnellen.
Allereerst wordt ingegaan op de uitkomsten van het onderzoek. Een beschrijving van  de doelgroep van de Banenafspraak en de motieven van scholen om hen in te zeten. Daarna volgen de diverse gevonden functies en taken in de praktijk, de financiering, de toegevoegde waarde van de plaatsingen en de randvoorwaarden en succesfactoren. Tot slot worden er tips gegeven die naar voren kwamen tijdens de expertmeeting. Bijlage 1 geeft een aantal websites en publicaties voor de lezer die meer informatie wenst. Bijlage 2 (Mythen en feiten) bevat misverstanden die leven in de praktijk en de feiten. In bijlage 3 staan de scholen die meewerkten aan het onderzoek en in bijlage 4 de deelnemers aan de expertmeeting. Bij dit rapport behoort ‘Het goede voorbeeldenboek Banenafspraak in het PO. Zonder waarde geen plaatsing’ met veertien caseverslagen. 

Bron: Loyalis
Keyword(s): Arbeidsmarkt , Banenafspraak , Begeleiding , Doelgroepregister , Duurzame inzetbaarheid , Inclusieve arbeidsorganisatie , Jobcoaches , Loonwaarde , Loonwaardemeting , Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid , Participatie , Participatiewet , Quotumheffing , Quotumwet , Sociaal akkoord , Stappenplannen , Wajong , Werkgevers , Werknemers , Wettelijk minimumloon