Terug naar boven

Stromen in de sociale zekerheid

Onderzoek
Auteur(s): S. Doove, M. Verberk-de Kruik en B. Rouw
Publicatiedatum: zondag, 1 oktober, 2017
Samenvatting:

Met de Participatiewet wil het kabinet mensen met een bijstandsuitkering en gedeeltelijk arbeidsongeschikten weer aan het werk helpen. De wet is vanaf 1 januari 2015 in werking getreden. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering ligt bij de gemeenten. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) wil weten in hoeverre onder de Participatiewet uitkeringslasten zich verplaatsen van het gemeentelijke domein naar het UWV-domein, omdat de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) systeemverantwoordelijke is voor de wet.

Als na toetreding tot de arbeidsmarkt vanuit de Participatiewet een transitie plaatsvindt richting de Ziektewet (ZW) of de Werkloosheidswet (WW) dan verplaatst de verantwoordelijkheid voor de uitkeringslasten zich van gemeenten naar het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV). Bij de invoering van de Participatiewet is in artikel 118a van de Wet financiering sociale verzekeringen bepaald dat maatregelen kunnen worden getroffen indien er bovenmatige verplaatsing is van bijstandsuitkeringslasten naar uitkeringslasten in het UWV-domein. Via een algemene maatregel van bestuur kunnen uitkeringslasten dan op gemeenten worden verhaald.

In dit kader heeft SZW het Centrum voor Beleidsstatistiek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS-CvB) gevraagd om een methodiek te ontwikkelen om stromen in de sociale zekerheid te monitoren. Naast een update van de cijfers heeft SZW ten behoeve van de duiding van de resultaten, gevraagd om een onderzoeksrapportage met daarin de belangrijkste bevindingen. De nadruk ligt hierbij op de overgang tussen de periode voor en na intrede van de Participatiewet.

Bron: CBS Den Haag
Keyword(s): Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid , Onderzoek , Participatiewet