Terug naar boven

Praktijkroute banenafspraak: Meer mensen sneller en makkelijker aan het werk?

Onderzoek
Auteur(s): Michiel Linssen; Marjolein Sax
Publicatiedatum: donderdag, 29 september, 2016
Samenvatting:

Voor het begrip praktijkroute wordt de volgende definitie gehanteerd: voor cliënten met een afstand tot de arbeidsmarkt wordt op de werkplek via een gevalideerde loonwaardemeting vastgesteld welke loonwaarde zij hebben. Bij een loonwaarde die bij voltijdse arbeid minder dan het wettelijk minimumloon bedraagt, kunnen deze cliënten, zonder beoordeling banenafspraak door UWV, worden opgenomen in het doelgroepregister voor de Banenafspraak. Het doel van het onderzoek is ten eerste om te analyseren welke mensen via de praktijkroute in zouden stromen en hoe zij zich verhouden tot de mensen die de indicatie banenafspraak al hebben gekregen, omdat zij positief beoordeeld zijn door UWV. Ten tweede brengt het onderzoek in kaart wat de gevolgen van de praktijkroute zouden zijn.

Bron: Panteia
Keyword(s): Aov-claimbeoordeling , Arbeidsbeperkingen , Arbeidsmarkt , Banenafspraak , Doelgroepregister , Functies , Fysieke beperkingen , Loonwaarde , Loonwaardemeting , Participatiewet , Re-integratie , Sociaal akkoord , Verstandelijke beperkingen , Wajong , Werkgevers , Wettelijk minimumloon