Terug naar boven

Participatiewet, een cijfermatig beeld van de uitvoering 2015 - 2018

Factsheet
Auteur(s): Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Publicatiedatum: vrijdag, 12 april, 2019
Samenvatting:

Sinds 1 januari 2015 is de Participatiewet van kracht. Deze wet vervangt de Wet werk en bijstand (Wwb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een groot deel van de Wet werk en arbeidsondersteuning jonggehandicapten (Wajong). De Participatiewet heeft als doel zoveel mogelijk mensen naar werk toe te leiden. Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet.

Deze factsheet geeft een cijfermatig beeld van de uitvoering van de Participatiewet in de periode januari 2015 tot en met december 2018. Het behandelt ontwikkelingen op drie thema’s: personen met een bijstandsuitkering, de ondersteuning door gemeenten in het algemeen en aan mensen met een arbeidsbeperking in het bijzonder.

Bron: Rijksoverheid
Keyword(s): Arbeidsbeperkingen , Arbeidsparticipatie , Participatiewet , Re-integratie , Wet- en regelgeving