Terug naar boven

Onderzoek Participatiewet bij werkgevers - rapportage fase 2

Onderzoek
Auteur(s): M. Adelmeijer, P. Schenderling, F. van Urk en J. ten Hoor
Publicatiedatum: donderdag, 19 oktober, 2017
Samenvatting:

Dit onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van SZW. De aanleiding betreft de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015. De doelstelling van de Participatiewet is om mensen die nu nog aan de kant staan meer kansen te bieden op regulier werk of op andere vormen van arbeidsbevorderende participatie, en om gemeenten hiervoor meer instrumenten te geven. Gemeenten zijn primair verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet. Gezien de centrale plaats die arbeidstoeleiding inneemt in deze doelstelling, hebben werkgevers een cruciale rol bij het realiseren van de doelstelling van de wet.

Het doel van het onderzoek is om door een representatieve steekproef onder werkgevers een landelijk beeld te krijgen van de uitwerking van de Participatiewet op werkgevers en daarmee op de baankansen voor de doelgroep van de Participatiewet. De twee hoofdvragen luiden als volgt:

  • Ervaren werkgevers een vooruitgang in werkgeversdienstverlening ten opzichte van de situatie voor 2015?
  • Wat zijn de ervaringen van werkgevers met het werven, in dienst nemen en in dienst houden van werknemers met een arbeidsbeperking?

 

Bron: Berenschot
Keyword(s): Banenafspraak , Begeleiding , Duurzame plaatsingen , Inclusief Herontwerp van Werk , Inclusieve arbeidsorganisatie , Jobcoaches , Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid , Participatiewet , Quotumheffing , Quotumwet , Vragenlijsten , Werkgevers , Werknemers