Terug naar boven

Jongeren met een arbeidsbeperking aan het werk

Rapport
Auteur(s): SBCM en Cedris
Publicatiedatum: maandag, 1 augustus, 2016
Samenvatting:

Deze publicatie biedt een overzicht van de verschillende keuzes die SW-bedrijven hebben gemaakt in de begeleiding van jongeren vanuit het voortgezet speciaal onderwijs (VSO), het praktijkonderwijs (PrO) en het entreeonderwijs naar de arbeidsmarkt. over de rol van de verschillende partijen bij het begeleiden van jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt, zoals de rol van verschillende afdelingen van gemeenten en van de scholen; inzicht in de rollen die SW-bedrijven kunnen hebben bij het begeleiden van deze jongeren naar de arbeidsmarkt; tips voor samenwerking met gemeenten en scholen, samenwerking binnen een netwerk en de begeleiding van de jongeren; inzicht in de financieringsmogelijkheden van de samenwerking en projecten. 

Keyword(s): Arbeidsbeperkingen , Arbeidsmarkt , Arbeidsvermogen , Banenafspraak , Begeleiding , Beleid , Competenties , Expertise , Expertisecentra , Jobcoaches , Methodieken , Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid , Participatie , Participatiewet , Re-integratie , Scholing , Sociale werkvoorziening , Verzuim , Wajong , Werkbegeleiders , Werkgevers