Terug naar boven

Inclusief herontwerp van werkprocessen

Artikel
Auteur(s): Frans Nijhuis, Henny Mulders, Fred Zijlstra
Publicatiedatum: dinsdag, 1 februari, 2011
Samenvatting:

De methode Inclusief herontwerp van werkprocessen (IHW) is gericht op arbeidsparticipatie van mensen met beperkingen. Het is een instrument dat moet gaan bijdragen aan beter toegankelijke arbeidsorganisaties, c.q. aan inclusieve arbeidsorganisaties. Een inclusieve arbeidsorganisatie is een organisatie die optimaal gebruikmaakt van de diversiteit van talenten en vermogens op de arbeidsmarkt. Het is een organisatie waarin iedereen in staat wordt gesteld om naar vermogen bij te dragen aan het bedrijfsresultaat. Een inclusieve arbeidsorganisatie is daarom ook in staat om mensen met afstand tot de arbeidsmarkten op te nemen en duurzaam in dienst te houden en te voorkomen dat werknemers voortijdig uitvallen met beperkingen door ziekte of veroudering. In deze bijdrage wordt de methode toegelicht.

Bron: Aan de slag 1/2
Keyword(s): Arbeidsbeperkingen , Arbeidsmarkt , Arbeidsparticipatie , Arbeidsvermogen , Begeleiding , Duurzame arbeidsparticipatie , Elementaire taken , Functiemogelijkheden , Functies , herontwerp functies , Inclusief Herontwerp van Werk , Inclusieve arbeidsorganisatie , Jobcoaches , Loonwaarde , Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid , Participatie , Re-integratie , Werknemers , Werkprocessen , Wettelijk minimumloon