Terug naar boven

Evaluatie pilots praktijkleren

Onderzoek
Auteur(s): Ton Eimers, Annet Jager & Jan Raaijman (KBA Nijmegen)
Publicatiedatum: woensdag, 17 maart, 2021
Samenvatting:

In opdracht van het Nationaal Regieorgaan (NRO) heeft KBA Nijmegen onderzoek gedaan naar de pilots praktijkleren met praktijkverklaring. Het onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de ministeries van OCW en SZW. Het onderzoek had tot doel om het verloop van de pilots te beschrijven en analyseren en om het effect van het praktijkleren op de loopbanen van deelnemers vast te stellen. Het eerste deel, over het verloop van de pilots, is uitgevoerd en daarvan wordt in deze rapportage verslag gedaan. Het tweede deel, de effectmeting, kon door omstandigheden niet worden uitgevoerd. Op basis van het uitgevoerde onderzoek kan dan ook geen uitspraak gedaan worden over de effecten van het praktijkleren op loopbanen van de deelnemers. Inmiddels is besloten praktijkleren met praktijkverklaring landelijk in te voeren, bevindingen van het onderzoek bieden handreikingen om de implementatie van deze nieuwe aanpak succesvol te laten verlopen.

Keyword(s): Arbeidsmarkt , Arbeidsparticipatie , Begeleiding , Onderzoek , Opleidingen , Scholing , Werken en leren
Externe link: KBA Nijmegen