Terug naar boven

Ervaringen gemeenten met Participatiewet: Rapportage tweede meting

Onderzoek
Auteur(s): B. Cuelenaere, E. van den Brink, J. Mulder, N. Kieruj
Publicatiedatum: donderdag, 26 oktober, 2017
Samenvatting:

Het onderzoek "Ervaringen gemeenten met de Participatiewet" wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en bestaat uit drie metingen. Het onderzoek maakt deel uit van de monitoring van de invoering van de Participatiewet, zoals door de minister aan de Tweede Kamer is toegezegd in het Plan van aanpak monitoring en evaluatie Participatiewet. In dit rapport presenteren we de bevindingen uit de tweede meting die is uitgevoerd in de eerste helft van 2017.

De centrale vraag voor dit onderzoek is:
Hoe ervaren gemeenten in de periode 2015 – 2019 onder de Participatiewet het naar werk begeleiden van mensen met arbeidsvermogen, met of zonder arbeidsbeperking, en op welke wijze geven zij uitwerking aan de Participatiewet in beleid en werkprocessen?

Bron: CentERrdata
Keyword(s): Arbeidsbeperkingen , Arbeidsmarkt , Banenafspraak , Begeleiding , Beleid , beschut werk , Doelgroepregister , Expertise , Jobcoaches , Klantmanagers , Loonwaarde , Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid , Onderzoek , Participatie , Participatiewet , Proefplaatsingen , Re-integratie , Vacatures , Vragenlijsten , Wajong , Werkgevers , Werknemers