Terug naar boven

Ervaringen clientenraden met Participatiewet

Onderzoek
Auteur(s): B. Cuelenaere en J. Mulder
Publicatiedatum: donderdag, 26 oktober, 2017
Samenvatting:

Bij de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015 is de monitoring en evaluatie aan de Tweede Kamer toegezegd in het Plan van aanpak monitoring en evaluatie Participatiewet. In het kader van dit plan worden ervaringsonderzoeken uitgevoerd bij gemeenten (CentERdata), werkgevers (Berenschot) en cliënten (Inspectie SZW). Bij de eerste rapportage (2015) van het ervaringsonderzoek gemeenten is geconstateerd dat de ervaringen van de cliëntenraden een relevante aanvulling kunnen zijn op de informatie die uit de andere ervaringsonderzoeken naar voren komt. Naar aanleiding hiervan heeft de staatssecretaris toegezegd dat in de tweede en derde meting (respectievelijk 2017 en 2019) ook de cliëntenraden zullen worden gevraagd over hun ervaringen met de Participatiewet.

Het huidige rapport betreft de tweede meting van het ervaringsonderzoek gemeenten en de eerste meting van de ervaringen van de cliëntenraden. CentERdata heeft dit onderzoek uitgevoerd in de periode maart – juli 2017.

In dit onderzoek staan drie vragen centraal:
1. Hoe zijn de cliëntenraden in de praktijk vorm gegeven?
2. Hoe functioneren de cliëntenraden?
3. Hoe ervaren de cliëntenraden de uitvoering van de Participatiewet?

Bron: CentERdata
Keyword(s): Banenafspraak , Beleid , Expertise , Jobcoaches , Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid , Participatiewet , Wettelijk minimumloon