Terug naar boven

Een alternatieve benadering voor herontwerp van werk, ervaringen met de methode Inclusief Herontwerp Werkprocessen.

Artikel
Auteur(s): Gemma M.C. van Ruitenbeek, Marike J.G.P. Mulder, Fred R.H. Zijlstra, Frans J.N. Nijhuis, Henny P.G. Mulders
Publicatiedatum: dinsdag, 1 januari, 2013
Samenvatting:

Dit artikel beschrijft een alternatieve benadering voor herontwerp van werk, de methode Inclusief Herontwerp Werkprocessen (IHW-methode), die is bedoeld om de arbeidsparticipatie van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt mogelijk te maken. De IHW-methode is een methode voor analyse en herontwerp van de werkprocessen waarmee werk anders georganiseerd en verdeeld kan worden, zodat er taken ontstaan die uitgevoerd kunnen worden door mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Door middel van gerichte taakdifferentiatie wordt het mogelijk om optimaal gebruik te maken van al het werkvermogen en talent in de arbeidsmarkt. In dit artikel wordt ingegaan op de onderliggende ideeën en theorieën die ten grondslag hebben gelegen aan de ontwikkeling van de IHW-methode, de herontwerpprincipes van deze methode en de eerste ervaringen hiermee in een reguliere zorgorganisatie. De methode blijkt in deze organisatie effectief voor het creëren van passend werk voor een grote groep mensen met beperkingen.

Bron: Gedrag & Organisatie (26)
Keyword(s): Inclusief Herontwerp van Werk