Terug naar boven

Designing Work for Inclusiveness

Artikel
Auteur(s): Fred Zijlstra, Gemma van Ruitenbeek, Henny Mulders, Brigitte van Lierop
Publicatiedatum: zondag, 15 oktober, 2017
Samenvatting:

Aangezien van iedereen wordt verwacht dat men participeert aan onze samenleving, impliceert dit dat iedereen de mogelijkheid moet krijgen om te kunnen participeren. Participatie wordt over het algemeen geoperationaliseerd door het hebben van een betaalde baan. Dit is voor een grote groep mensen momenteel niet haalbaar omdat de huidige banen op de arbeidsmarkt niet overeenkomen met hun competenties. Dit hoofdstuk beschrijft een aanpak waarmee organisaties banen kunnen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit betekent ook dat de sociale dialoog binnen organisaties moet plaatsvinden: het management en de werknemersvertegenwoordigers moeten het erover eens zijn dat processen binnen de organisatie aangepast moeten worden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te includeren. Op basis hiervan kunnen organisaties 'inclusieve organisaties' worden. Het hoofdstuk beschrijft de aanpak en biedt voorbeelden. Er wordt achtergrondinformatie gegeven over waarom werk zo complex is en vervolgens worden de onderliggende principes van de voorgestelde methode beschreven.

Bron: Shaping Inclusive Workplaces Through Social Dialogue pp 121-137
Keyword(s): Arbeidsparticipatie , Competenties , herontwerp functies , Inclusief Herontwerp van Werk , Inclusieve arbeidsorganisatie , Participatie , Participatiewet , Personeelsbeleid , Werkgevers , Werknemers
Externe link: springerlink