Terug naar boven

De routekaart psychische aandoeningen en werk

Werkwijzer
Auteur(s): Peter van Eekert
Publicatiedatum: donderdag, 2 november, 2017
Samenvatting:

Deze routekaart is gemaakt om GGZ- en Werk & Inkomen-professionals te helpen beter samen te werken. Want werk draagt in de meeste gevallen bij aan het herstel en is dus goed voor mensen met een psychische aandoening. De routekaart levert een bijdrage aan kennisdeling en -opbouw door de bestaande kennis en ervaringen toegankelijk te maken. En door tips te geven vanuit de praktijk. De routekaart is een verwijssysteem. Het geeft via links naar achterliggende bronnen toegang tot belangrijke informatie.

Bron: www.samenvoordeklant.nl
Keyword(s): Arbeidsbeperkingen , Arbeidsmarkt , Arbeidsparticipatie , Begeleiding , Beleid , Business cases , Coaching , Competenties , Diagnose , Duurzame inzetbaarheid , Duurzame plaatsingen , Eigen regie , Expertise , Expertisecentra , Functies , Inclusief Herontwerp van Werk , Inclusieve arbeidsorganisatie , Interventies , Jobcoaches , Loopbaanadviezen , Methodieken , Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid , Onderzoek , Opleidingen , Participatie , Participatiewet , Persoonlijke factoren , Psychische beperkingen , Quotumwet , Re-integratie , Scholing , Sociaal akkoord , Sociale werkvoorziening , Stress , Trainingen , Verstandelijke beperkingen , Werkgevers , Werknemers