Terug naar boven

Brief Eerste Kamer resultaten banenafspraak 2018

Wet- en regelgeving
Auteur(s): T. van Ark, Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Publicatiedatum: donderdag, 4 juli, 2019
Samenvatting:

Met deze brief informeert Tamara van Ark, Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, de Eerste Kamer der Staten-Generaal over de resultaten van de banenafspraak tot en met mei 2018.

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/07/04/brief-eerste-kamer-resultaten-banenafspraak-2018
Keyword(s): Arbeidsmarkt , Arbeidsparticipatie , Banenafspraak , Wet- en regelgeving