Terug naar boven

Bijlage 1 bij Kamerbrief - Analyse uitkomsten ervaringsonderzoeken

Artikel
Auteur(s): Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Publicatiedatum: vrijdag, 8 december, 2017
Samenvatting:

In deze bijlage worden de uitkomsten van de ervaringsonderzoeken onder werkgevers, gemeenten en cliënten geanalyseerd aan de hand van het concept Matchen op werk. De ervaringen van werkgevers, gemeenten en cliënten zijn ingedeeld naar de drie verschillende onderdelen van Matchen op werk: werkgeversdienstverlening, werkzoekendendienstverlening en het matchen zelf. Het beeld uit de ervaringsonderzoeken is waar relevant aangevuld met gegevens uit de Statistiek Re-integratie Gemeenten (SRG) en gegevens over gerealiseerde banen van het UWV. In de ervaringsonderzoeken onderscheiden we drie groepen: nieuwe doelgroep, brede doelgroep en Wsw- geïndiceerden, die in de brief nader worden gedefinieerd.

Bron: Website Tweede Kamer
Keyword(s): Arbeidsbeperkingen , Banenafspraak , beschut werk , Jobcoaches , Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid , Onderzoek , Participatiewet , Proefplaatsingen , Werkgevers