Terug naar boven

Anders leren werken schept ruimte voor meer en ander personeel in de verpleeghuiszorg

Artikel
Auteur(s): Arjella van Scheppingen, Martin Verduyn, Wendy van den Berkmortel en Gemma van Ruitenbeek
Publicatiedatum: donderdag, 24 augustus, 2023
Samenvatting:

De ouderenzorg neemt in omvang en complexiteit toe. Tege­lijkertijd daalt het aantal formele en informele zorgverleners. Dit artikel beschrijft aan de hand van vier praktijkcases in verpleeghuisorganisaties in welke mate, en hoe, via partici­patief herontwerp van werk ruimte kan worden gecreeerd voor de inzet van een meer diverse groep werkenden. Ook is in kaart gebracht wat behulpzaam is in het anders leren (samen)werken. 
Via participatief herontwerp van werk bleek ruimte voor een extra medewerker op tien bestaande medewerkers. De actieve inbreng van medewerkers is essentieel voor: a) het ontwikkelen van goed werk en een motiverende arbeidssitu­atie voor meer medewerkers en b) het collectieve leerproces om anders te gaan (samen)werken. 
De onderkende werkzame bestanddelen zijn gebundeld tot een participatieve benaderingswijze ter ondersteuning van een duurzame inzet van een meer diverse groep werkenden die met elkaar leert om anders te gaan (samen)werken in de veranderende verpleeghuiszorg. 

Keyword(s): Duurzame plaatsingen , Inclusief Herontwerp van Werk
Externe link: