Terug naar boven

Ervaringen cursisten

"Door deze opleiding heb ik meer tools en vertrouwen gekregen om de vraag goed te analyseren en daarmee een advies te geven dat beter aansluit bij de doelen die organisaties hebben op het gebied van inclusief ondernemerschap."
"Door deze opleiding ben ik beter in staat om mijn intrinsieke motivatie waar te maken: iedereen krijgt een kans om in een organisatie naar vermogen bij te dragen."
"Door alles wat ik geleerd heb en meegekregen heb in deze cursus, zal ik voor altijd op een andere manier naar organisaties kijken."
"De leergang heeft mij een bredere kijk gegeven op de advisering richting werkgevers over inclusief ondernemen. Een creatieve oplossing zoeken gericht op de vraag van de werkgever en in samenwerking met de medewerkers van het bedrijf."
"De leergang was voor mij een waardevolle verdieping en verbreding als adviseur. Goede tools gekregen om met werkgevers samen de mogelijkheden voor inclusief ondernemen te onderzoeken."
"De leergang heeft mij een verdieping gebracht de vraag achter de vraag van een werkgever te achterhalen, ik ben van nature oplossings –en resultaatgericht en heb nu geleerd om rust in het gesprek te creëren voor mezelf."
"Tijdens de opleiding heb ik geleerd om op een gestructureerde manier tot een advies op het gebied van inclusief ondernemen te komen die de vraagstelling van een werkgever op een creatieve manier kan beantwoorden.
Meerwaarde van de opleiding:
- Wordt gegeven door docenten ‘uit het veld’, die betrokken zijn bij het ontwikkelen van de leergang
- Leren met diepgang naar de vraagstelling van de werkgever te kijken
- Leren analytisch naar een vraagstelling te kijken
- Niet in de oplossing schieten
- Klassikaal met een groep
Samenvattend: aan het begin van de opleiding had ik niet gedacht dat ik zo’n onderzoek aan een werkgever zou kunnen opleveren!"