Terug naar boven

Werkzoekenden

Mensen uit de doelgroep participatiewet is een grote gevarieerde groep mensen met talenten en vermogens die in de huidige arbeidsmarkt veel te weinig tot zijn recht kunnen komen. Met passend werk en de juiste begeleiding kunnen zij opbloeien en zich ontwikkelen tot waardevolle en productieve medewerkers.

Het gaat om iedereen die:

  • een fysieke, psychische of verstandelijke beperking heeft
  • daardoor niet zelfstandig maar alleen met een voorziening zoals begeleiding of werkaanpassing een baan kan vinden en behouden

Meer specifiek gaat het om:

  • Wajongers die kunnen werken
  • mensen met een WSW-indicatie
  • mensen met een ID-baan of Wiw-baan
  • mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt die niet zelfstandig het wettelijk minimumloon (WML) verdienen
  • mensen die per saldo niet het minimum week-/maandloon verdienen, omdat zij door een beperking maar een beperkt aantal uren kunnen werken
  • mensen die door een beperking (bijvoorbeeld visueel of auditief) vanaf hun geboorte of jeugd blijvend een werkvoorziening nodig hebben
  • lager opgeleid is dan havo of mbo-2

Recht op garantiebaan

Deze mensen staan geregistreerd in het Doelgroepregister en vallen onder de Participatiewet. Dat geeft hen recht op een garantiebaan.