Terug naar boven

Werving en selectie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Voor bemiddeling bij werving en selectie kan een beroep worden gedaan op onder andere de werkgeversservicepunten in elke arbeidsmarktregio en diverse werkbedrijven, het UWV, SW-bedrijven of jobcoachorganisaties.

Om een geschikte kandidaat voor een functie te vinden, zijn een werkprofiel en werknemersprofiel van nut.

Werkprofiel

Een goede beschrijving van het takenpakket (eventueel ontstaan vanuit herontwerp - stap 3 van de IHW-methode)

Werknemersprofiel

Dit profiel kan bijvoorbeeld bevatten:

  • informatie over opleiding, stage- of werkervaring
  • de sterke punten en aandachtspunten van de kandidaat in relatie tot het werk
  • wat de kandidaat nodig heeft om goed te kunnen functioneren op de werkplek
  • aandachtspunten voor de begeleiding
  • inzicht in de voorzieningen die de kandidaat nodig heeft

 

parallax: 

Wilt u iemand met een arbeidsbeperking aannemen?
Een intermediair (UWV/SW-bedrijf/jobcoachorganisatie) kan u helpen