Terug naar boven

Organiseren van werkbegeleiding

Omdat mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt meestal weinig of geen werkervaring hebben, hebben zij extra begeleiding en coaching nodig, zowel om basale werknemersvaardigheden te ontwikkelen als om de specifieke taakvaardigheden onder de knie te krijgen. Voor de dagelijkse begeleiding adviseren wij om een directe collega te kiezen als werkbegeleider. Uit onderzoek blijkt dat begeleiding door een directe collega het beste is voor de integratie, de productiviteit, de duurzaamheid van het dienstverband en de arbeidstevredenheid van het hele team.

Voor de meer specialistische begeleiding is vooral in het begin meestal een jobcoach nodig. Een jobcoach biedt professionele begeleiding die is gericht op de specifieke aandoening of de sociale omgevingsfactoren van de arbeidsbeperkte medewerker. Vaak begeleidt een jobcoach de arbeidsbeperkte medewerker eerst in het werving- en selectieproces en vervolgens tijdens het werk. De jobcoach is ook aanspreekpunt voor de werkbegeleider.

Profiel van de werkbegeleider

De werkbegeleider:

  • is een naaste collega op de afdeling
  • kent de werkzaamheden en kan een dagelijks aanspreekpunt zijn
  • geeft zowel taak- als gedragsgerichte begeleiding
  • is intermediair tussen de arbeidsbeperkte medewerker en de collega’s
  • heeft affiniteit met het begeleiden van mensen

Ondersteuning voor werkbegeleider

Wij adviseren u om de collega die de werkbegeleiding op zich neemt een gerichte training tot werkbegeleider te laten volgen.

Aandachtspunt bij inwerkperiode

Een medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt heeft vaak een intensievere en langere inwerkperiode nodig dan een medewerker zonder afstand tot de arbeidsmarkt. Het is belangrijk dat de werkbegeleider in de inwerkperiode extra aandacht besteedt aan:

  • het arbeidsgedrag
  • gedetailleerde werkinstructie
  • protocollen en kwaliteitscriteria
  • de ongeschreven sociale normen

Financiële regelingen

Om de begeleidingstijd te compenseren, kunt u in veel gevallen aanspraak maken op een financiële tegemoetkoming via de interne jobcoachregeling.

 

 
parallax: 

Directe collega voor dagelijkse begeleiding
Jobcoach voor specialistische begeleiding