Terug naar boven

Arbeidsanalyse

In de methode Inclusief Herontwerp van Werk zijn het werk en de werkprocessen de uitgangspunten om werk te creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. In een arbeidsanalyse spoort een arbeidsanalist alle eenvoudige, routinematige taken op in een organisatie of op een afdeling. Voor de meeste eenvoudige, routinematige taken is geen vooropleiding nodig. Ze staan zelden in functieomschrijvingen, maar toch besteden veel hoger opgeleide medewerkers hier naar schatting 10 tot 20 % van hun tijd aan.

Speciaal voor de zorg- en onderwijssector heeft advies- en onderzoeksbureau FWG samen met Centrum Inclusieve Arbeidsorganisatie een HR-module ontwikkeld voor de arbeidsanalyse. Lees meer hierover onder HR-instrument Flex.

icoon combineren

Integrale arbeidsanalyse

Om duurzaam werk te creëren voor de doelgroep participatiewet is een gedegen arbeidsanalyse belangrijk. Een arbeidsanalyse heeft vijf hoofdthema’s:

 • de aard en doelstelling van de organisatie en van het werk
 • de structuur van de organisatie en de bedrijfsprocessen
 • de werkinhoud
 • de taakeisen
 • de werkcontext

icoon taken zoeken

Eenvoudige taken opsporen

Aan de hand van interviews en observaties worden eenvoudige, routinematige taken binnen een organisatie of afdeling opgespoord. Het gaat hierbij meestal om elementaire taken waarvoor nodig zijn:

 • een laag kennisniveau
 • een laag zelfstandigheidsniveau
 • beperkte sociale vaardigheden

icoon eindpunt

Resultaat arbeidsanalyse

De arbeidsanalyse maakt duidelijk:

 • welke taken geschikt zijn voor de doelgroep participatiewet
 • de taakkarakteristieken (frequentie, vereist werktempo, relatie met andere taken)
 • de taakeisen (kwaliteits- en protocollaire vereisten) 
 • hoeveel uur werk dat oplevert
parallax: 

Wilt u een arbeidsanalyse in uw bedrijf laten uitvoeren?
Neem dan contact op met een werkgeversservicepunt.