Terug naar boven

HR-instrument Flex: digitale verkenner voor het speuren naar werk

Speciaal voor de zorg- en onderwijssector ontwikkelde advies- en onderzoeksbureau FWG samen met Centrum Inclusieve Arbeidsorganisatie een HR-module als digitale verkenner voor het speuren naar werk voor de doelgroep. De module geeft snel inzicht in welk elementair werk - dat potentieel geschikt zou kunnen zijn voor mensen uit de doelgroep Participatiewet - binnen de organisatie beschikbaar is voor nieuwe functies en hoeveel tijd hieraan wordt besteed.

icoon taken zoeken

Elementaire taken opsporen

De HR-module biedt de mogelijkheid om – binnen zorg- en onderwijsorganisaties of -afdelingen – digitaal te bepalen of er geschikte werkzaamheden zijn in het kader van de Participatiewet. Binnen Flex is van alle activiteiten binnen de zorg en het onderwijs vastgelegd in welke mate kennis en vaardigheden nodig zijn om die activiteit uit te kunnen voeren. Hierdoor kan er een zoekopdracht worden gegeven naar taken op een elementair niveau.

icoon eindpunt

Resultaat HR-Flex

Binnen Flex is van alle activiteiten vastgelegd in welke mate kennis en vaardigheden nodig zijn om die activiteit uit te kunnen voeren. Hierdoor kan er een zoekopdracht worden gegeven naar taken op een elementair niveau. Het resultaat is een overzicht van de activiteiten die kunnen worden gebruikt bij het creëren van een takenpakket voor de doelgroep. Ook wordt inzichtelijk hoeveel arbeid er zou verdwijnen uit de bestaande functies (qua activiteiten en de tijd die ermee gemoeid is).

icoon taken herschikken

Creëren van participatiebanen

Voor het creëren van nieuwe participatiebanen binnen uw organisatie op grond van de inzichten die HR-Flex biedt, is een kritische analyse wenselijk om inzicht te krijgen in de vereisten voor de herverdeling van werk. Lees meer hierover onder herontwerp.

 

Wilt u meer weten over de toepassing van Flex als de digitale verkenner voor het speuren naar werk voor de doelgroep? Neem dan contact op met FWG-manager R&D Astrid Westerbeek, awesterbeek@fwg.nl of bel 030 - 2669 400.