Terug naar boven

Herontwerp

Eenvoudige en routinematige taken zijn bij uitstek geschikt als bouwstenen voor participatiebanen. Als vervolg op de arbeidsanalyse of de HR-Flex-module kan een organisatie in overleg met de betrokkenen alle eenvoudige en routinematige taken combineren. Op die manier ontstaan nieuwe banen in ondersteunende functies en kunnen hoger opgeleide professionals in de organisatie meer tijd aan hun vak besteden.

icoon taken herschikken

Creëren van Participatiebanen

Met behulp van een kritische analysetabel (zie onderstaande tabel) kunnen de mogelijkheden voor deze herverdeling van taken onderzocht worden. Hierbij wordt onderzocht welke taken door een andere functionaris, eventueel op een ander moment, in een andere tijdsvolgorde en/of op een andere plaats, uitgevoerd kunnen worden. Bovendien kan worden bepaald welke voorwaarden er aan de herverdeling van werk gesteld moeten worden. Dit gebeurt in nauw overleg met het management en de zittende werknemers om de kwaliteit van de arbeid van alle betrokken werknemers te bewaken.