Terug naar boven

Over Centrum Inclusieve Arbeidsorganisatie

Het Centrum Inclusieve Arbeidsorganisatie (CIAO) biedt een platform aan alle partijen die zich professioneel inzetten voor de bevordering van de duurzame inzetbaarheid van mensen en van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het bijzonder.

Het expertisecentrum wil dit bereiken door met behulp van functiedifferentiatie de arbeidsmarkt toegankelijker te maken voor mensen met een afstand tot de arbeid en geschikt te houden voor de zittende personeelspopulatie. Waardoor de diversiteit aan talent op de arbeidsmarkt in arbeidsorganisaties optimaal en duurzaam tot zijn recht kunnen komen. Het Centrum Inclusieve Arbeidsorganisatie (CIAO) is een instituut van de Universiteit van Maastricht dat in samenwerking met UWV is opgericht.

Iedereen heeft het recht om volwaardig en naar vermogen mee te doen in de maatschappij. Werken hoort daar zeker bij. Daarom streven wij naar steeds meer inclusieve arbeidsorganisaties in Nederland. Want in een inclusieve arbeidsorganisatie werken ook arbeidsbeperkte medewerkers naar eigen vermogen mee.

Het vraagt wel wat extra’s van een bedrijf om een inclusieve arbeidsorganisatie te worden. Over dat traject hebben wij veel kennis en expertise in huis, die wij graag delen met:

  • organisaties die iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt willen aannemen
  • professionals die zich bezighouden met participatievraagstukken

 

Onze werkzaamheden

Het expertisecentrum richt zich op vijf kernactiviteiten:

Lijntekening man krijgt een idee

1. Onderzoek en ontwikkeling

Onderzoek en ontwikkeling vormen de basis voor de werkzaamheden van het expertisecentrum. Om organisaties te helpen bij het realiseren van de doelstelling van de Participatiewet, voert het expertisecentrum onderzoek uit ten behoeve van de innovatie van kennis, methoden en instrumenten die kunnen bijdragen aan de vergroting van de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Lijntekening man is actief op social media

2. Informatie en voorlichting

Het expertisecentrum  stelt zich tot doel bestaande kennis die bijdraagt aan inclusieve arbeidsorganisatie toegankelijk te maken voor een breed publiek. Dit doet het expertisecentrum via de website,   een wekelijkse nieuwsbrief, de organisatie van congressen en middels kenniskringen in samenwerking met het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP).

Lijntekening vrouw achter computer wordt geholpen door collega

3. Advisering en begeleiding

Het expertisecentrum adviseert en begeleidt werkgevers en professionals die uitvoering willen geven aan de Banenafspraak, maar niet goed weten hoe ze dat moeten aanpakken.

Daarnaast initieert het expertisecentrum branchegeoriënteerde en regionale samenwerkingsprojecten gericht op het vergroten van arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Lijntekening presentatie voor groep

4. Training en opleiding

Capabel Hogeschool verzorgt opleidingen voor inclusieve arbeidsanalyse en inclusieve bedrijfsadvisering  die het expertisecentrum heeft ontwikkeld. De module 'Inclusieve Arbeidsanalyse' is nu ook beschikbaar voor andere hogescholen en onderwijsinstellingen. Om de kwaliteit van deze opleidingen te borgen wordt een accreditatiesysteem opgezet.

Daarnaast onderschrijft het expertisecentrum het belang van opleiding en training voor mensen die een rol (willen) vervullen in de begeleiding van mensen uit de doelgroep.

Lijntekening aantal mensen iemand schrijft wat op

5. Kwaliteitsbevordering en -borging

Het expertisecentrum wil de kwaliteit borgen van opleidingen en trainingen voor dienstverleners die organisaties helpen inclusieve arbeidsorganisaties te worden. Het centum bevordert daarbij de toepassing van aantoonbaar geschikte kennis, methoden en instrumenten. 

Daarnaast wil het expertisecentrum de kwaliteit kunnen borgen van het professioneel handelen van arbeidsanalisten. Het centrum werkt daarom aan een register van professionals die blijvend investeren in hun ontwikkeling en daardoor aantoonbaar op de hoogte zijn van actuele kennis en deze effectief weten toe te passen in de praktijk.  

 

 

parallax: 

Vergroot uw kennis over inclusieve arbeidsorganisaties!
kijk eens rond in onze kennisbank