Terug naar boven

Onze onderzoekstrajecten

Om de kennis over inclusieve arbeidsorganisaties te vergroten, organiseren en begeleiden wij diverse ontwikkelings- en onderzoekstrajecten:

icoon welkom

Inclusieve arbeidsorganisaties

De meeste organisaties willen in eerste instantie banen creëren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om te voldoen aan de Quotumwet. Vaak blijkt dan in een later stadium dat de sociale innovatie in bredere zin meerwaarde heeft voor de organisatie. Verschillende pilots wezen uit dat het resultaat per organisatie verschilt. Door praktijkonderzoek proberen we meer inzicht te krijgen in de kritische succesfactoren van deze vormen van sociale innovatie.

De meest recente publicaties:

icoon ondersteuning

Organisatieklimaat  
 

We onderzoeken welke randvoorwaarden noodzakelijk zijn om participatie en duurzame inzetbaarheid op het werk te realiseren voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarbij kijken we vooral welke bouwstenen nodig zijn voor een inclusieve werkplek en welke factoren leiden tot een duurzame integratie.

Lees meer in het proefschriftpaper:

De bouwstenen van de inclusieve werkplek

icoon team

Acceptatie  
 

We onderzoeken welke factoren invloed hebben op de sociale acceptatie van een medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt binnen een groep collega’s. Wat is acceptatie en hoe kunnen we acceptatie definiëren? Welke factoren beïnvloeden acceptatie (op het werk)?

Lees meer:

Beïnvloedende factoren voor accepatatie 

icoon arbeidsvermogen

Monitoring van werkcapaciteit

De Maastrichtse Werkcapaciteit Monitor (MW©M) is een instrument dat kan helpen bij de begeleiding en ondersteuning van de ontwikkeling van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. De MW©M geeft inzicht in belangrijke persoonskenmerken en  mentale capaciteit, werkgerelateerd gedrag en functioneren.

Lees meer in een publicatie waarin de betrouwbaarheid vande MW©M is aangetoond.