Terug naar boven

Modulaire leergang inclusieve arbeidsorganisatie 2.0 (IAO)

Op 27 september is CIAO gestart met de modulaire leergang ten behoeve van de inclusieve arbeidsorganisatie (IAO). In de leergang ligt het accent op een vraaggestuurde benadering, waarbij inclusief herontwerp van werk effectief ingezet kan worden als oplossing voor de door de werkgever ervaren personeelsbehoefte of –problematiek.  

De modules zijn zo opgebouwd dat ze geschikt zijn voor zowel geïnteresseerden in de inclusieve arbeidsorganisatie (zoals beleidsmedewerkers en (HR)managers), alsook voor professionals die zich willen specialiseren als arbeidsanalist ofconsultant inclusief en duurzaam werken. Geïnteresseerden kunnen deelnemen aan de inleidende module. Professionals die zich willen specialiseren volgen gerichte modules en sluiten die af met een proeve van bekwaamheid.

Lees meer over de opbouw en inhoud van de modules via opleiding en training.
De leergang van 2019 heeft het maximum aantal deelnemers bereikt. Wilt u zich al inschrijven voor 2020, dan vindt u hier ook het inschrijfformulier.